Bases

El certamen consta d’una sola categoria de ficció per adults.

El text pel que fa a l’estil i el gènere és lliure.

Una temàtica que s’ha d’integrar en els relats, i que no cal que sigui vehicular, és “El vi és cultura”.

1. FORMAT:

Ha d’estar escrita en català i integrar la temàtica esmentada més amunt.

L’obra ha de ser principalment en prosa, però pot contenir parts de cançons o poemes si així ho considera l’autor.

Haurà de ser amb la font Arial, lletra cos 12 i interlineat d’1,5.

La llargada màxima serà de tres pàgines a4 amb els marges per defecte de l’editor de textos.

L’obra haurà d’anar signada amb pseudònim.

Només podrà presentar-se una obra per participant i ha de ser original i inèdita que no hagi guanyat cap certamen i no hagi sigut publicat.

Queda exclòs de participar el guanyador de l’anterior certamen Fira Vins Rebels.

2. PRESENTACIÓ:

Per a participar ho podeu fer únicament via correu electrònic al següent correu: elboncertamen@gmail.com amb l’assumpte “IV Certamen Fira vins rebels”.

La data límit és el diumenge 21 de maig de 2023 a les 23:59 de la nit.

El correu ha d’anar acompanyat de l’arxiu de l’obra en format pdf signat amb pseudònim i d’un document a part anomenat “plica + nom de l’obra” on constaran les següents dades: pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, correu electrònic i telèfon. En aquest document. Hi ha d’anar un escanejat del DNI del participant.

Obtindreu una resposta si el relat s’ha rebut correctament.

3. VALORACIONS

Es valorarà l’ús de la imaginació, la creativitat, la trama, personatges i el conjunt del relat.

L’ortografia i l’ús de la llengua.

4. JURAT

El jurat estarà format per tres persones estretament relacionades amb el món de l’escriptura, filòlegs, escriptors o bé, crítics literaris, amb experiència i un secretari organitzador que gestionarà els correus i la moderació durant la valoració.

Els membres del mateix no mantindran correspondència o intercanviaran impressions sobre els textos presentats amb els participants, fins que no s’hagi sentenciat veredicte i entregat els premis.

Els membres del jurat es comprometen a no participar en el certamen.

El jurat es reserva el dret de poder declarar els premis deserts si consideren que el nivell no és l’adequat.

5. PREMIS

Constarà de tres premis.

El tercer serà una caixa de sis ampolles de vi. El segon, dues caixes. El guanyador tindrà l’equivalent al seu pes en ampolles de vi.

L’entrega es farà el diumenge 4 de juny a les 18h a la fira de vins rebels situat enguany a la Rambla de la Girada de Vilafranca del Penedès.

6. CONDICIONS

Els participants hauran de ser majors d’edat.

Els organitzadors del premi de literatura de vins rebels es reserven els drets de les obres presentades i la possibilitat de fer-ne un recull i publicar-lo més endavant quan hi hagi prou text acumulat, si així es considera oportú.

Els participants han de garantir que aquell text els pertany i que en tenen l’autoria. Això no exclou que puguin publicar-lo en altres àmbits, mentre no n’hagin perdut els drets.

L’entrega de premis serà en persona i en directe durant la IV Fira de Vins rebels, a la rambla de La Girada de Vilafranca del Penedès, el 4 de juny a les 18h. El guanyador/a del primer premi haurà de pesar-se en una gran balança que contraposarà amb les caixes de vins.

Si un autor guanyador no hi és, però un conegut o familiar en duu una autorització signada i amb el seu DNI, podrà recollir el premi en nom seu. Si ha quedat primer, haurà de dur un document signat pel metge de capçalera on asseguri el seu pes compulsat.

Si la persona guanyadora no hi és present, ni cap altra persona el recull en nom seu, el primer premi passarà a ser pel segon i sinó pel tercer.

Si no hi ha els autors, els premis es dividiran i sortejaran entre els autors participants presents.

S’avisarà als finalistes sense indicar quin premi obtindran en cas que hagin resultat premiats.

El certamen es guarda la possibilitat d’esmentar a xarxes socials i a la premsa els noms de les persones i els títols de les obres guanyadores. També la possibilitat de publicar fragments o les obres finalistes a la xarxa.

Participar en aquest certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.


La quarta Fira de Vins Rebels se celebrarà a Vilafranca del Penedès el cap de setmana del 3 i 4 de juny, a la rambla de La Girada.

Horari de dissabte: de 17 a 21:30 h

A les 22 h hi haurà sopar i música en directe.

Horari de diumenge: de 17 a 21 h

Vilafranca del Penedès, març 2023

Per a més informació:

https://etrecordare.cat/iv-premi-literari-fira-vins-rebels/

https://www.porcellanic.com

http://mirgeribert.cat