BASES V CERTAMEN “EL VI ÉS CULTURA”

Es convoca el V premi literari de la Fira Vins Rebels “El vi és cultura”. BASES El certamen consta d’una sola categoria de ficció per adults. El text pel que fa a l’estil i el gènere és lliure. S’ha d’integrar al relat el concepte “El vi és cultura” i no cal que sigui temàtica vehicular, ni tampoc fa falta reproduir la frase, però sí donar-ho a entendre. 1. FORMAT: Ha d’estar escrita en català. L’obra ha de ser principalment en prosa, però pot contenir parts de cançons o poemes si així ho considera l’autor. Haurà de ser amb la font Arial, lletra cos 12 i interlineat d’1,5. La llargada màxima serà de tres pàgines a4 amb els marges per defecte de l’editor de textos. L’obra haurà d’anar signada amb pseudònim. Només podrà presentar-se una obra per participant i ha de ser original i inèdita que no hagi guanyat cap certamen i no hagi sigut publicada. 2. PRESENTACIÓ: Per a...